עזר לזולת הוקמה בשנת 2016 ועיקר פעילות העמותה נמצאת בעפולה עילית. מידי יום העמותה מבשלת ארוחה חמה ובשרית. בנוסף לבית התמחוי העמותה מחלקת סלי מזון חודשיים, ריהוט לבית וביגוד. 

העמותה טומנת בחובה ערך נוסף ומספקת תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בשיתוף פעולה עם חברת כנרת.  
שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים נותנת להם הרגשת סיפוק עצום וחיבור לקהילה.

כל אדם הזקוק לסיוע אצלינו בעמותה אינו צריך לחכות לאישורים בירוקרטיים, יקבל סיוע ראשוני ורק לאחר מכן יתבקש להמציא הפניה מעובדת סוציאלית.

Corona Oporation

During the Corona, The Soup Kitchen cannot function and our entire range of activities has changed. Most of our diners are at risk and in order to maintain their health we go their homes instead of them coming to us. At these times our activity is divided into two. Hot meals every day for families who cannot prepare hot and nutritious meals themselves. The second activity is packaging food baskets and distribution to families' homes. we receive multiple inquiries and want to address as many people as possible during this difficult time.

"Hot Meals – "The Soup Kitchen

Everyday we provide hot nourishing meals for over 50 people. Our meals all contain meat and are strictly Kosher. Most of our food is donated by the project "Food Save" which we collect from different institutions, businesses and places of work who on a regular basis, donate food. The food donated is fresh and healthy, and if we need something more to complete the menu, we supplement it ourselves. The soup kitchen is not only a place to fill your stomach and have a hearty hot meal. It has become a home, a place to meet friends. It is a place to find support and a person always ready and prepared to listen to you.

Educational Activities

The Ezer Lazulat Organisation provides activities with the emphasis on developing the value of giving and raising awareness about helping others, particularly accepting the differences between us. We receive inquiries from educational institutions, schools, kibbutzim, moshavim and various youth groups covering a wide and diverse age range and backgrounds. The activities generate curiosity in the children and young adults alike, encouraging them to volunteer and look a little differently at their environment. It also creates exciting new initiatives and forms special connections between people that may not usually meet and work together.

Integrating People with Special Needs

Ezer Lazulat is very proud of their cooperation with the Kinneret Welfare Services. Everyday we employ people with special needs in the running of organisation. This helps them feel connected and part of the community. Only by this integration and acceptance by our surroundings, will our society become stronger and more united. The Welfare Volunteers serve the food at mealtimes and are interested in the people that come to the soup kitchen. They enjoy helping and making new friendships. The place that provides help and support for others, allows the volunteers to be on the giving side. The various teams have evenings together, supporting each other and always making ourselves available to listen to one another.

Food Donation

Every month, we give for the families in need dry food. On holidays and special occasions, we arrange bigger baskets with all the food they need for the holidays and extra sweets and small presents. Every month we make a vegetable market for the community in need.

Food rescue operation

Every morning, members of Ezer la zulat collect food from a number of permanent institutions that donate their cooked food. some of the days if it is necessary we will cook to make the meal perfect healthy and tasty . The food is kosher, high quality and nutritiesing .

Building a united comunity together

All the Donation go 100% for peaple in need

?DO you want to volunteer OR just to keep in touch

Leave your details and we will get back to you as soon as possible