אישורים ומסמכים - שקיפות מלאה

מאיפה מגיע הכסף?

מימון פעילות העמותה הוא בזכותכם! תרומות פרטיות קטנות וגדולות כל אחד כפי יכולתנו.

בעמותה שלנו אין משכורות לכן כל תרומה מגיעה 100% לנזקקים ולאנשים בצריכים את תרומתכם ואת פעילות העמותה.