אישורים ומסמכים - שקיפות מלאה

מאיפה מגיע הכסף?

מימון פעילות העמותה הוא בזכותכם! תרומות פרטיות קטנות וגדולות כל אחד כפי יכולתנו.

בעמותה שלנו אין משכורות לכן כל תרומה מגיעה 100% לנזקקים ולאנשים הצריכים את תרומתכם ואת פעילות העמותה. 

אישורים ומסמכים מסמך אישור פעילות
אישורים ומסמכים אישור פטור ממס